Dự án xây dựng công trình Nhà học đa năng Trường cao đẳng xây dựng công trình đô thị

Dự án xây dựng công trình Nhà học đa năng Trường cao đẳng xây dựng công trình đô thị. Khởi công xây dựng vào năm 2015 với tổng mức đầu tư gần 60 tỉ đồng (dự kiến khánh thành cuối năm 2017)

  • CLIENT Trường cao đẳng xây dựng công trình đô thị
  • YEAR 2015
  • VỐN ĐẦU TƯ70.000.000.000 VNĐ
  • GIÁ TRỊ XÂY LẮP50.000.000.000 VNĐ
  • CATEGORY