Dự án Trường Mầm non Hoa Thủy Tinh

Công trình Trường mầm non Hoa Thủy Tinh do Công ty Cổ phần Thương mại và Hợp tác đầu tư Việt Nam làm chủ đầu tư đã được UBND Thành phố cho phép và UBND Quận Long Biên cấp Giấy phép xây dựng số 124/GPXD ngày 19/02/2013. Hồ sơ bản vẽ do Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế Nam Khánh thực hiện. Đến nay, Chủ đầu tư đã xây dựng xong công trình theo đúng nội dung giấy phép được cấp.Việc mở rộng Hà Nội cả về quy mô dân số, cả về diện tích sẽ càng làm cho nhu cầu về đô thị hóa, về xây dựng công trình từ kinh tế, văn hóa, xã hội, nhà ở… tăng cao.

Thành phố luôn đặt ra mục tiêu cho quy hoạch mạng lưới các trường học đảm bảo về cơ sở vật chất (trường lớp và trang thiết bị) theo tiêu chuẩn quy định, có môi trường sư phạm và cảnh quan đẹp, phấn đấu để các trường chất lượng cao, trường đạt chuẩn quốc gia có cơ sở vật chất tương đương với các trường trong khu vực.

Quận Long Biên hiện nay có khoảng 32 trường mầm non, so số lượng trẻ em ở độ tuổi mầm non với mạng lưới trường tại Quận thì tỷ lệ trên không đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn giáo dục về hạ tầng xã hội. Có thể nhận thấy rằng số lượng, quy mô và bán kính phục vụ của các trường mầm non hiện nay không đáp ứng đủ nhu cầu cho trẻ đi học. Trên địa bàn khu vực dân cư phường Bồ Đề với tỷ lệ dân đông, nhu cầu về cơ sở giáo dục đạt chuẩn rất cao. Ngoài ra hệ thống trường mầm non không có quy định về tuyến học nên nhu cầu đi học của các cháu ngày càng đông , đòi hỏi ngày càng cao số lượng cũng như chất lượng trường lớp.

Qua những yếu tố cơ bản như trên, việc phải xây dựng thêm trường mầm non đạt chuẩn quốc gia để đáp ứng tốt nhu cầu học tập và chăm sóc của con em các hộ dân trong địa bàn phường Bồ Đề và các khu vực lân cận là rất cần thiết.

Mục tiêu đầu tư
– Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
– Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; Tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật.
– Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.
– Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá hoặc theo yêu cầu tối thiểu đối với vùng đặc biệt khó khăn.
– Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
– Tổ chức cho con bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.
– Thực hiện kiểm định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định.
– Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

  • CLIENT Công ty Cổ phần Thương mại và Hợp tác đầu tư Việt Nam
  • YEAR 2017
  • VỐN ĐẦU TƯ40.000.000.000 VNĐ
  • GIÁ TRỊ XÂY LẮP25.000.000.000 VNĐ
  • CATEGORY