NĂNG LỰC THIẾT BỊ

TT MÁY MÓC THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG
1 Máy ủi 02
2 Máy xúc lật bánh lốp 03
3 Máy lu rung 02
4 Đầm đất 04
5 Đầm bàn 05
6 Ô tô tự đổ 03
7 Cẩu tháp 01
8 Vận thăng nâng hàng 01
9 Vận thăng lồng 01
10 Cần cẩu tự hành 02
11 Máy trộn cưỡng bức 03
12 Máy trộn bê tông 02
13 Máy hàn các loại 06
14 Đầm dùi (1 pha, 3 pha) 05
15 Máy khoan Bosch 02
16 Máy toàn đạc điện tử 01
17 Máy thuỷ bình 02
18 Cốp pha, cây chống tổ hợp 5000m2

 

TOP